CTCP Thủy điện Gia Lai (UPCoM: GHC)

Gia Lai Hydropower JSC

31,300

(%)
19/01/2021 09:28

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa994.56

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 32,000

Thấp 52T23,100

KLBQ 52T5,465

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,337

P/E7.22

F P/E6.69

BVPS13,398

P/B2.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GHC: DRL SBA EVF GEG CHP
Trending: HPG (68.193) - MBB (61.720) - STB (53.561) - ROS (53.264) - TCB (50.313)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thủy điện Gia Lai
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.