CTCP Thủy điện Gia Lai (UPCoM: GHC)

Gia Lai Hydropower JSC

31,500

(%)
26/01/2021 15:01

Mở cửa31,500

Cao nhất31,700

Thấp nhất31,000

KLGD4,300

Vốn hóa1,000.91

Dư mua5,600

Dư bán16,100

Cao 52T 32,000

Thấp 52T23,100

KLBQ 52T5,687

NN mua600

% NN sở hữu-

Cổ tức TM3,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,073

P/E10.24

F P/E10.42

BVPS19,933

P/B1.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GHC: SBA GEG DRL EVF CHP
Trending: HPG (85.565) - ROS (79.529) - MBB (65.252) - SHB (65.069) - STB (53.119)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thủy điện Gia Lai
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.