CTCP Ô tô Giải Phóng (UPCoM: GGG)

Giai Phong Motor Joint Stock Company

1,100

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa1,100

Cao nhất1,100

Thấp nhất1,100

KLGD

Vốn hóa11

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 1,800

Thấp 52T900

KLBQ 52T1,965

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM150

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-2,270

P/E-0.48

F P/E1.64

BVPS4

P/B275

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GGG: KTL SVT
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Ô tô Giải Phóng