CTCP Ô tô Giải Phóng (UPCoM: GGG)

Giai Phong Motor Joint Stock Company

1,000

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa1,000

Cao nhất1,000

Thấp nhất1,000

KLGD

Vốn hóa10

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 1,800

Thấp 52T900

KLBQ 52T1,607

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM150

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-2,270

P/E-0.44

F P/E1.49

BVPS4

P/B250

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GGG: BVS DGC GMC GOLDENGATE HHS
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Ô tô Giải Phóng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-9.09%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm+1.01%

+/- Niêm yết-94.99%

Cao nhất 52 tuần (13/12/2019)*1,800

Thấp nhất 52 tuần (05/06/2020)*900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)200

KLGD/Ngày (1 tháng)200

KLGD/Ngày (1 quý)1,285

KLGD/Ngày (1 năm)1,607

Nhiều nhất 52 tuần (05/06/2020)*79,147

Ít nhất 52 tuần (14/02/2020)*8