CTCP Ô tô Giải Phóng (UPCoM: GGG)

Giai Phong Motor Joint Stock Company

1,000

(%)
27/01/2021 15:02

Mở cửa1,000

Cao nhất1,000

Thấp nhất1,000

KLGD

Vốn hóa9.64

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 1,700

Thấp 52T900

KLBQ 52T1,370

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,270

P/E-0.44

F P/E0.55

BVPS4

P/B250

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GGG: JVC PVX
Trending: HPG (85.565) - ROS (79.529) - MBB (65.252) - SHB (65.069) - STB (53.119)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Ô tô Giải Phóng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.