Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (HOSE: GEX)

Vietnam Electrical Equipment Joint Stock Corporation

19,800

(%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa19,700

Cao nhất19,800

Thấp nhất19,200

KLGD467,980

Vốn hóa9,667

Dư mua33,050

Dư bán144,280

Cao 52T 23,000

Thấp 52T18,600

KLBQ 52T759,315

NN mua74,960

% NN sở hữu15.50

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,537

P/E7.80

F P/E7.01

BVPS17,355

P/B1.14

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GEX: VGC CAV STG THI HPG
Trending: HPG (21.957) - CTG (19.391) - VCB (18.808) - MBB (17.487) - VNM (16.836)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.51%

+/- Qua 1 tháng+0.51%

+/- Qua 1 quý-4.81%

+/- Qua 1 năm+5.68%

+/- Niêm yết+1,663.13%

Cao nhất 52 tuần (13/09/2019)*22,950

Thấp nhất 52 tuần (20/12/2019)*18,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)865,405

KLGD/Ngày (1 tháng)465,792

KLGD/Ngày (1 quý)606,566

KLGD/Ngày (1 năm)760,699

Nhiều nhất 52 tuần (26/02/2019)*5,313,900

Ít nhất 52 tuần (14/01/2020)*114,800