Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (HOSE: GEX)

Vietnam Electrical Equipment Joint Stock Corporation

20,650

50 (+0.24%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa20,600

Cao nhất20,800

Thấp nhất20,450

KLGD2,381,830

Vốn hóa9,705

Dư mua190,260

Dư bán120,830

Cao 52T 23,000

Thấp 52T13,400

KLBQ 52T1,322,646

NN mua-

% NN sở hữu15.79

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,326

P/E15.54

F P/E7.29

BVPS16,227

P/B1.27

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GEX: HPG VGC GTN HSG VNM
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.73%

+/- Qua 1 tháng+2.99%

+/- Qua 1 quý+34.53%

+/- Qua 1 năm+1.92%

+/- Niêm yết+1,738.82%

Cao nhất 52 tuần (13/09/2019)*22,950

Thấp nhất 52 tuần (13/03/2020)*13,400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,059,568

KLGD/Ngày (1 tháng)3,668,667

KLGD/Ngày (1 quý)2,889,143

KLGD/Ngày (1 năm)1,322,646

Nhiều nhất 52 tuần (19/05/2020)*9,804,480

Ít nhất 52 tuần (10/02/2020)*99,880