Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (HOSE: GEX)

Vietnam Electrical Equipment Joint Stock Corporation

21,000

-400 (-1.87%)
11/08/2020 15:00

Mở cửa21,500

Cao nhất21,650

Thấp nhất20,850

KLGD5,112,890

Vốn hóa9,869

Dư mua289,730

Dư bán176,590

Cao 52T 23,000

Thấp 52T13,400

KLBQ 52T1,307,626

NN mua-

% NN sở hữu15.83

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,326

P/E16.14

F P/E7.57

BVPS16,227

P/B1.29

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GEX: VGC HPG HSG GTN VNM
Trending: HPG (68.357) - VNM (45.941) - MWG (34.746) - HVN (33.670) - VN30F1M (27.039)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam