CTCP Điện Gia Lai (HOSE: GEG)

Gialai Electricity JSC

15,950

50 (+0.31%)
01/10/2020 11:29

Mở cửa15,900

Cao nhất16,000

Thấp nhất15,800

KLGD199,260

Vốn hóa3,252

Dư mua65,610

Dư bán33,060

Cao 52T 24,100

Thấp 52T14,100

KLBQ 52T427,739

NN mua-

% NN sở hữu36.11

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,146

P/E13.87

F P/E13.66

BVPS13,218

P/B1.21

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GEG: POW TTA VNM FLC MBB
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Điện Gia Lai

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.15%

+/- Qua 1 tháng+8.80%

+/- Qua 1 quý-15.19%

+/- Qua 1 năm-31.90%

+/- Niêm yết+53.45%

Cao nhất 52 tuần (15/11/2019)*24,149

Thấp nhất 52 tuần (31/07/2020)*14,062

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)358,987

KLGD/Ngày (1 tháng)453,758

KLGD/Ngày (1 quý)410,045

KLGD/Ngày (1 năm)426,953

Nhiều nhất 52 tuần (30/06/2020)*1,007,680

Ít nhất 52 tuần (26/03/2020)*170,820