CTCP Điện Gia Lai (HOSE: GEG)

Gialai Electricity JSC

19,750

-250 (-1.25%)
14/07/2020 15:00

Mở cửa20,000

Cao nhất20,000

Thấp nhất19,750

KLGD397,570

Vốn hóa4,027

Dư mua81,110

Dư bán20,090

Cao 52T 29,100

Thấp 52T19,100

KLBQ 52T456,931

NN mua1,000

% NN sở hữu36.91

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,146

P/E17.45

F P/E17.18

BVPS13,043

P/B1.51

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng GEG: GEX HPG NT2 FPT MSN
Trending: HPG (46.938) - VNM (33.480) - FLC (26.449) - ITA (26.117) - MWG (25.469)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Điện Gia Lai