CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (UPCoM: G20)

Vinh Phuc Textile Investment JSC

300

100 (+50%)
05/06/2020 15:01

Mở cửa200

Cao nhất300

Thấp nhất100

KLGD130,010

Vốn hóa4

Dư mua349,890

Dư bán271,590

Cao 52T 500

Thấp 52T100

KLBQ 52T11,630

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-3,364

P/E-0.06

F P/E1.11

BVPS4,322

P/B0.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng G20: GAB GAS AMD VCB VNH
Trending: HPG (54.890) - ROS (46.345) - VNM (42.900) - MBB (40.992) - ITA (38.840)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+50%

+/- Qua 1 tháng+50%

+/- Qua 1 quý+50%

+/- Qua 1 năm-40%

+/- Niêm yết-96.89%

Cao nhất 52 tuần (06/06/2019)*500

Thấp nhất 52 tuần (22/05/2020)*100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)26,002

KLGD/Ngày (1 tháng)9,297

KLGD/Ngày (1 quý)8,862

KLGD/Ngày (1 năm)11,676

Nhiều nhất 52 tuần (26/07/2019)*363,413

Ít nhất 52 tuần (29/05/2020)*10