CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE: FRT)

FPT Digital Retail Joint Stock Company

21,600

100 (+0.47%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa21,500

Cao nhất21,900

Thấp nhất21,400

KLGD425,340

Vốn hóa1,706

Dư mua102,330

Dư bán57,770

Cao 52T 52,000

Thấp 52T10,500

KLBQ 52T433,748

NN mua-

% NN sở hữu35.54

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,612

P/E8.23

F P/E7.72

BVPS16,387

P/B1.32

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FRT: HPG MWG FPT HSG PNJ
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+5.88%

+/- Qua 1 tháng-10%

+/- Qua 1 quý+3.60%

+/- Qua 1 năm-57.73%

+/- Niêm yết-65.62%

Cao nhất 52 tuần (09/08/2019)*52,000

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*10,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)464,242

KLGD/Ngày (1 tháng)662,997

KLGD/Ngày (1 quý)970,951

KLGD/Ngày (1 năm)435,402

Nhiều nhất 52 tuần (21/04/2020)*3,081,790

Ít nhất 52 tuần (25/10/2019)*7,420