CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE: FRT)

FPT Digital Retail Joint Stock Company

12,700

800 (+6.72%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa12,550

Cao nhất12,700

Thấp nhất12,500

KLGD352,350

Vốn hóa1,003

Dư mua261,530

Dư bán

Cao 52T 55,600

Thấp 52T10,500

KLBQ 52T129,000

NN mua200

% NN sở hữu43.25

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,612

P/E4.56

F P/E2.25

BVPS16,198

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FRT: MWG FPT HVN VNM VCB
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT