CTCP FPT (HOSE: FPT)

FPT Corporation

50,000

-200 (-0.40%)
30/09/2020 15:00

Mở cửa50,200

Cao nhất50,400

Thấp nhất49,750

KLGD2,500,310

Vốn hóa39,195

Dư mua89,670

Dư bán48,930

Cao 52T 51,300

Thấp 52T33,800

KLBQ 52T1,748,056

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,220

P/E11.90

F P/E7.14

BVPS22,836

P/B2.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FPT: VNM HPG MWG MBB PNJ
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP FPT