CTCP FPT (HOSE: FPT)

FPT Corporation

50,800

(%)
28/09/2020 09:46

Mở cửa50,900

Cao nhất51,300

Thấp nhất50,800

KLGD215,360

Vốn hóa39,822

Dư mua29,710

Dư bán58,130

Cao 52T 51,300

Thấp 52T33,800

KLBQ 52T1,745,023

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,220

P/E12.04

F P/E7.23

BVPS22,836

P/B2.22

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FPT: HPG VNM MWG MBB PNJ
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP FPT