CTCP FPT (HOSE: FPT)

FPT Corporation

51,100

300 (+0.59%)
28/09/2020 09:25

Mở cửa50,900

Cao nhất51,300

Thấp nhất50,900

KLGD83,670

Vốn hóa40,058

Dư mua37,420

Dư bán31,860

Cao 52T 51,300

Thấp 52T33,800

KLBQ 52T1,745,023

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,220

P/E12.04

F P/E7.23

BVPS22,836

P/B2.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FPT: HPG VNM MWG MBB PNJ
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP FPT