CTCP FPT (HOSE: FPT)

FPT Corporation

75,900

(%)
05/03/2021 15:00

Mở cửa75,500

Cao nhất76,000

Thấp nhất74,500

KLGD2,507,500

Vốn hóa59,498.40

Dư mua19,000

Dư bán85,400

Cao 52T 78,200

Thấp 52T33,800

KLBQ 52T2,072,382

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0.03

Beta-

EPS*4,119

P/E18.43

F P/E10.80

BVPS23,727

P/B3.20

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FPT: HPG VNM TCB MBB MWG
Trending: HPG (94.086) - MBB (71.984) - VNM (55.165) - BSR (52.186) - TCB (51.100)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.