CTCP FPT (HOSE: FPT)

FPT Corporation

47,800

-550 (-1.14%)
10/07/2020 15:00

Mở cửa48,100

Cao nhất48,250

Thấp nhất47,500

KLGD1,164,310

Vốn hóa37,471

Dư mua103,600

Dư bán72,420

Cao 52T 52,100

Thấp 52T34,500

KLBQ 52T1,750,074

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,220

P/E11.46

F P/E5.98

BVPS22,487

P/B2.13

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FPT: HPG VNM MWG PNJ VCB
Trending: HPG (50.957) - VNM (35.785) - FLC (28.620) - ITA (27.848) - MWG (26.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP FPT