CTCP FPT (HOSE: FPT)

FPT Corporation

56,000

-800 (-1.41%)
21/11/2019 15:00

Mở cửa56,800

Cao nhất57,100

Thấp nhất55,900

KLGD3,303,950

Vốn hóa37,983

Dư mua345,480

Dư bán6,170

Cao 52T 61,000

Thấp 52T35,700

KLBQ 52T1,187,219

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,903

P/E14.55

F P/E8.64

BVPS23,955

P/B2.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FPT: VNM MWG VCB HPG MBB
Trending: VNM (30.363) - FLC (24.045) - FPT (20.797) - MWG (20.383) - HPG (20.055)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP FPT