CTCP FPT (HOSE: FPT)

FPT Corporation

54,400

1,400 (+2.64%)
23/08/2019 15:00

Mở cửa53,100

Cao nhất54,400

Thấp nhất52,600

KLGD1,868,200

Vốn hóa36,898

Dư mua1,410

Dư bán186,970

Cao 52T 54,400

Thấp 52T35,700

KLBQ 52T921,189

NN mua6,460

% NN sở hữu49

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,903

P/E13.58

F P/E8.06

BVPS23,298

P/B2.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FPT: MWG VNM HPG PNJ VGI
Trending: MWG (26.226) - VNM (25.980) - HPG (24.278) - FPT (21.372) - VGI (17.036)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP FPT