CTCP FPT (HOSE: FPT)

FPT Corporation

45,600

-100 (-0.22%)
20/03/2019 09:58

Mở cửa45,600

Cao nhất45,900

Thấp nhất45,400

KLGD141,990

Vốn hóa27,978

Dư mua38,820

Dư bán20,600

Cao 52T 53,300

Thấp 52T37,900

KLBQ 52T918,233

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS3,903

P/E11.71

F P/E8.05

BVPS24,076

P/B1.89

Mã xem cùng FPT: VNM HPG VIC YEG MWG
Trending: HPG (29.534) - VNM (27.751) - YEG (24.242) - CTG (22.034) - HSG (18.459)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP FPT