CTCP FPT (HOSE: FPT)

FPT Corporation

45,600

-100 (-0.22%)
24/05/2019 15:00

Mở cửa45,500

Cao nhất45,950

Thấp nhất45,250

KLGD1,014,750

Vốn hóa28,118

Dư mua93,800

Dư bán28,250

Cao 52T 45,900

Thấp 52T33,800

KLBQ 52T801,060

NN mua1,010

% NN sở hữu49

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS3,903

P/E11.71

F P/E6.29

BVPS25,186

P/B1.81

Mã xem cùng FPT: VNM MWG HPG PNJ VIC
Trending: VNM (21.015) - MWG (16.608) - QNS (15.532) - HPG (15.388) - PLX (14.531)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP FPT