CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (UPCoM: FOC)

FPT Online Joint Stock Company

120,000

-5,600 (-4.46%)
28/02/2020 15:01

Mở cửa120,000

Cao nhất120,000

Thấp nhất120,000

KLGD200

Vốn hóa1,768

Dư mua1,100

Dư bán2,400

Cao 52T 145,700

Thấp 52T105,600

KLBQ 52T1,025

NN mua-

% NN sở hữu0.29

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*15,637

P/E8.03

F P/E6.95

BVPS48,417

P/B2.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FOC: FOX VGI FPT FLC MBB
Trending: VNM (35.817) - CTG (31.547) - MBB (28.257) - HPG (24.668) - HVN (22.000)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.33%

+/- Qua 1 tháng-9.02%

+/- Qua 1 quý-0.91%

+/- Qua 1 năm+2.47%

+/- Niêm yết+29.41%

Cao nhất 52 tuần (18/10/2019)*145,666

Thấp nhất 52 tuần (09/04/2019)*105,599

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,220

KLGD/Ngày (1 tháng)1,569

KLGD/Ngày (1 quý)797

KLGD/Ngày (1 năm)1,025

Nhiều nhất 52 tuần (25/02/2020)*10,700

Ít nhất 52 tuần (14/01/2020)*5