CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC)

Sao Ta Foods Joint Stock Company

27,000

-300 (-1.10%)
12/08/2020 15:00

Mở cửa27,000

Cao nhất27,300

Thấp nhất26,800

KLGD84,610

Vốn hóa1,324

Dư mua7,230

Dư bán8,730

Cao 52T 29,700

Thấp 52T15,400

KLBQ 52T91,289

NN mua4,060

% NN sở hữu9.10

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,468

P/E4.99

F P/E5.46

BVPS19,323

P/B1.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FMC: CMX MPC VHC HPG ANV
Trending: HPG (68.001) - VNM (45.848) - MWG (33.601) - HVN (33.420) - VN30F1M (26.996)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thực phẩm Sao Ta

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+3.05%

+/- Qua 1 tháng-1.64%

+/- Qua 1 quý+11.66%

+/- Qua 1 năm+8.91%

+/- Niêm yết+224.75%

Cao nhất 52 tuần (22/06/2020)*29,672

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*15,366

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)135,837

KLGD/Ngày (1 tháng)144,937

KLGD/Ngày (1 quý)149,369

KLGD/Ngày (1 năm)91,289

Nhiều nhất 52 tuần (22/08/2019)*516,260

Ít nhất 52 tuần (08/11/2019)*4,650