CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC)

Sao Ta Foods Joint Stock Company

25,650

(%)
17/01/2020 15:00

Mở cửa25,650

Cao nhất25,800

Thấp nhất25,200

KLGD27,910

Vốn hóa1,258

Dư mua4,140

Dư bán9,820

Cao 52T 28,400

Thấp 52T23,300

KLBQ 52T74,936

NN mua11,470

% NN sở hữu7.45

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,888

P/E6.60

F P/E5.73

BVPS15,129

P/B1.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FMC: HVG ANV HAG VHC ABT
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thực phẩm Sao Ta

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.16%

+/- Qua 1 tháng+0.44%

+/- Qua 1 quý-2.45%

+/- Qua 1 năm-6%

+/- Niêm yết+197.22%

Cao nhất 52 tuần (21/01/2019)*28,410

Thấp nhất 52 tuần (25/03/2019)*23,315

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)25,644

KLGD/Ngày (1 tháng)32,870

KLGD/Ngày (1 quý)36,752

KLGD/Ngày (1 năm)74,345

Nhiều nhất 52 tuần (22/08/2019)*516,260

Ít nhất 52 tuần (08/11/2019)*4,650