CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC)

FLC Group JSC

2,920

40 (+1.39%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa2,890

Cao nhất2,930

Thấp nhất2,890

KLGD3,744,460

Vốn hóa2,073

Dư mua778,840

Dư bán607,760

Cao 52T 5,100

Thấp 52T2,500

KLBQ 52T9,241,214

NN mua-

% NN sở hữu2.93

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*433

P/E6.65

F P/E-1.19

BVPS14,622

P/B0.20

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FLC: ROS ITA AMD HPG HQC
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn FLC

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.82%

+/- Qua 1 tháng-15.61%

+/- Qua 1 quý+0.69%

+/- Qua 1 năm-28.08%

+/- Niêm yết-59.31%

Cao nhất 52 tuần (30/10/2019)*5,100

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*2,480

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,686,278

KLGD/Ngày (1 tháng)6,245,166

KLGD/Ngày (1 quý)11,132,869

KLGD/Ngày (1 năm)9,241,214

Nhiều nhất 52 tuần (22/10/2019)*46,840,630

Ít nhất 52 tuần (25/09/2019)*1,441,080