CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC)

FLC Group JSC

4,410

160 (+3.76%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa4,260

Cao nhất4,410

Thấp nhất4,240

KLGD5,033,450

Vốn hóa3,131

Dư mua153,840

Dư bán53,620

Cao 52T 5,700

Thấp 52T3,300

KLBQ 52T6,740,845

NN mua14,930

% NN sở hữu2.67

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*686

P/E6.20

F P/E5.29

BVPS12,814

P/B0.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FLC: ROS HAI AMD HPG CTG
Trending: HPG (25.094) - CTG (23.720) - VCB (20.293) - MBB (20.044) - VNM (18.909)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn FLC

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+6.27%

+/- Qua 1 tháng-7.74%

+/- Qua 1 quý-4.34%

+/- Qua 1 năm-16.16%

+/- Niêm yết-32.82%

Cao nhất 52 tuần (06/03/2019)*5,650

Thấp nhất 52 tuần (08/10/2019)*3,320

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,003,586

KLGD/Ngày (1 tháng)7,560,830

KLGD/Ngày (1 quý)10,483,614

KLGD/Ngày (1 năm)6,723,954

Nhiều nhất 52 tuần (22/10/2019)*46,840,630

Ít nhất 52 tuần (25/09/2019)*1,441,080