CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC)

FLC Group JSC

4,150

(%)
21/01/2020 08:30

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa2,946

Dư mua38,520

Dư bán2,100

Cao 52T 5,700

Thấp 52T3,300

KLBQ 52T6,760,700

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*686

P/E6.05

F P/E5.17

BVPS12,814

P/B0.32

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FLC: ROS HAI AMD HPG CTG
Trending: HPG (25.510) - CTG (22.773) - ROS (19.194) - VNM (18.460) - MBB (18.171)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn FLC