CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC)

FLC Group JSC

4,250

100 (+2.41%)
21/01/2020 15:00

Mở cửa4,150

Cao nhất4,280

Thấp nhất4,150

KLGD3,562,810

Vốn hóa3,017

Dư mua201,990

Dư bán113,790

Cao 52T 5,700

Thấp 52T3,300

KLBQ 52T6,747,960

NN mua110,550

% NN sở hữu2.67

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*686

P/E6.05

F P/E5.17

BVPS12,814

P/B0.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FLC: ROS HAI HPG AMD CTG
Trending: HPG (25.302) - CTG (23.343) - VCB (19.320) - MBB (19.317) - VNM (18.869)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn FLC