FLC Group JSC (HOSE: FLC)

12,250

800 (+6.99%)
05/14/2021 15:00

Open11,450

High12,250

Low11,450

Vol41,871,100

Market Cap.8,697.47

Remain Bid19,337,100

Remain Ask

52Wk High13,900

52Wk Low2,700

52Wk Avg Vol18,104,592

Frgn Buy41,800

Frgn Owned(%)1.62

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*230

P/E49.78

F P/E9.24

BVPS13,670

P/B0.84

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with FLC: ROS HPG VNM AMD MBB
Trending: HPG (158,631) - VNM (147,702) - MBB (128,787) - ROS (120,438) - TCB (107,607)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.