CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC)

FLC Group JSC

3,900

(%)
21/08/2019 11:29

Mở cửa3,910

Cao nhất3,910

Thấp nhất3,890

KLGD1,352,070

Vốn hóa2,769

Dư mua408,650

Dư bán564,770

Cao 52T 6,600

Thấp 52T3,800

KLBQ 52T6,208,259

NN mua-

% NN sở hữu3

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS686

P/E5.69

F P/E4.86

BVPS12,725

P/B0.31

Mã xem cùng FLC: ROS VIC HAG HPG VNM
Trending: MWG (27.579) - VNM (27.419) - HPG (25.131) - FPT (22.435) - VGI (18.420)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn FLC