CTCP Cà phê Gia Lai (UPCoM: FGL)

Gia Lai Coffee JSC

11,000

(%)
29/11/2021 14:59

Mở cửa11,000

Cao nhất11,000

Thấp nhất11,000

KLGD

Vốn hóa161.44

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 11,100

Thấp 52T10,500

KLBQ 52T1

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-2,009

P/E-5.48

F P/E972.59

BVPS5,949

P/B1.85

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng FGL: CFV VCF TRUNGNGUYENINVEST THV CTP
Trending: HPG (174,198) - MBB (123,762) - SSI (106,910) - DIG (86,593) - FLC (76,715)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Công ty Cổ phần Cà Phê Gia Lai (FGL) có tiền thân là Công ty Cà Phê được thành lập vào năm 1985 bởi UBND tỉnh Gia Lai. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực trồng cây cà phê, cây công nghiệp khác và chế biến sản xuất các sản phẩm cà phê. FGL hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2018. FGL được giao dịch trên thị trường UPCoM từ tháng 09/2018.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.