CTCP FIDITOUR (HNX: FDT)

FiditourJoint Stock Company

Đang bị kiểm soát

38,800

(%)
19/02/2020 13:23

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa119

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 49,400

Thấp 52T32,500

KLBQ 52T9

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,062

P/E18.82

F P/E15.27

BVPS13,137

P/B2.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FDT: TTT SDA CT6 AAA CTP
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP FIDITOUR