CTCP FIDITOUR (HNX: FDT)

FiditourJoint Stock Company

Đang bị kiểm soát

38,800

(%)
21/02/2020 15:05

Mở cửa38,800

Cao nhất38,800

Thấp nhất38,800

KLGD

Vốn hóa119

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 49,400

Thấp 52T32,500

KLBQ 52T9

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,062

P/E18.82

F P/E15.27

BVPS13,137

P/B2.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FDT: TTT SDA VTR HVN VCM
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP FIDITOUR

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm-21.46%

+/- Niêm yết+178.80%

Cao nhất 52 tuần (22/02/2019)*49,400

Thấp nhất 52 tuần (05/08/2019)*32,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)10

Nhiều nhất 52 tuần (23/04/2019)*970

Ít nhất 52 tuần (14/10/2019)*1