CTCP FIDITOUR (OTC: FDT)

FiditourJoint Stock Company

Đã hủy niêm yết

38,800

(%)
15/06/2020 00:00

Mở cửa38,800

Cao nhất38,800

Thấp nhất38,800

KLGD

Vốn hóa119

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 43,100

Thấp 52T32,500

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,062

P/E18.82

F P/E15.27

BVPS13,137

P/B2.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FDT: LTG ACB VGI VTD FCN
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP FIDITOUR