CTCP FIDITOUR (OTC: FDT)

FiditourJoint Stock Company

Đã hủy niêm yết

38,800

(%)
15/06/2020 00:00

Mở cửa38,800

Cao nhất38,800

Thấp nhất38,800

KLGD

Vốn hóa119

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 43,100

Thấp 52T32,500

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,062

P/E18.82

F P/E15.27

BVPS13,137

P/B2.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FDT: TSJ VCB VHM VIC VTD
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP FIDITOUR