CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: FDC)

Foreign Trade Development & Investment Corporation of HCMC

12,300

-200 (-1.60%)
25/02/2020 15:00

Mở cửa12,300

Cao nhất12,300

Thấp nhất12,300

KLGD150

Vốn hóa475

Dư mua150

Dư bán1,800

Cao 52T 20,000

Thấp 52T12,000

KLBQ 52T3,575

NN mua-

% NN sở hữu0.07

Cổ tức TM750

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,708

P/E7.32

F P/E1.27

BVPS15,822

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FDC: HVN DPG FCN DXG TDH
Trending: VNM (32.861) - CTG (26.858) - HPG (25.120) - MBB (24.801) - ROS (23.610)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Ngoại thương và  Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-3.15%

+/- Qua 1 tháng-5.38%

+/- Qua 1 quý-5.75%

+/- Qua 1 năm-19.87%

+/- Niêm yết-37.30%

Cao nhất 52 tuần (26/04/2019)*19,950

Thấp nhất 52 tuần (10/02/2020)*12,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)55

KLGD/Ngày (1 tháng)1,398

KLGD/Ngày (1 quý)2,218

KLGD/Ngày (1 năm)3,575

Nhiều nhất 52 tuần (25/04/2019)*70,140

Ít nhất 52 tuần (27/03/2019)*10