CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: FDC)

Foreign Trade Development & Investment Corporation of HCMC

8,980

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa347

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 20,000

Thấp 52T8,500

KLBQ 52T3,685

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM750

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,703

P/E5.27

F P/E0.92

BVPS15,817

P/B0.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FDC: ACM TDH MWG GDT VCB
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Ngoại thương và  Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.07%

+/- Qua 1 tháng-32.48%

+/- Qua 1 quý-42.44%

+/- Qua 1 năm-32.48%

+/- Niêm yết-54.23%

Cao nhất 52 tuần (26/04/2019)*19,950

Thấp nhất 52 tuần (25/03/2020)*8,530

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)638

KLGD/Ngày (1 tháng)1,453

KLGD/Ngày (1 quý)1,685

KLGD/Ngày (1 năm)3,670

Nhiều nhất 52 tuần (25/04/2019)*70,140

Ít nhất 52 tuần (22/07/2019)*10