CTCP FECON (HOSE: FCN)

FECON CORPORATION

10,600

-100 (-0.93%)
21/09/2020 15:00

Mở cửa10,700

Cao nhất10,750

Thấp nhất10,500

KLGD1,068,750

Vốn hóa1,251

Dư mua114,820

Dư bán98,200

Cao 52T 13,100

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T632,432

NN mua-

% NN sở hữu49.68

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,863

P/E5.74

F P/E5.49

BVPS20,495

P/B0.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FCN: HPG HBC STB HSG LDG
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP FECON