CTCP FECON (HOSE: FCN)

FECON CORPORATION

11,500

150 (+1.32%)
28/09/2020 11:01

Mở cửa11,550

Cao nhất11,700

Thấp nhất11,400

KLGD1,122,410

Vốn hóa1,357

Dư mua235,240

Dư bán283,170

Cao 52T 13,100

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T658,329

NN mua-

% NN sở hữu49.60

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,863

P/E6.09

F P/E5.82

BVPS20,495

P/B0.56

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng FCN: HBC STB HSG HPG VHC
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP FECON