Mã xem cùng FCB: ACB BAOVIETBANK
Trending: VNM (31.054) - FLC (26.478) - FPT (20.792) - MWG (20.068) - HPG (19.859)