CTCP Chứng khoán Everest (HNX: EVS)

Everest Securities Joint Stock Company

7,100

(%)
18/09/2020 15:01

Mở cửa7,100

Cao nhất7,200

Thấp nhất7,100

KLGD6,300

Vốn hóa426

Dư mua1,600

Dư bán1,800

Cao 52T 10,400

Thấp 52T6,700

KLBQ 52T2,314

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*136

P/E52.21

F P/E8.90

BVPS12,077

P/B0.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng EVS: FRT IDI AAA HAR SHS
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Everest

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.43%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý-5.33%

+/- Qua 1 năm-31.73%

+/- Niêm yết-39.34%

Cao nhất 52 tuần (20/09/2019)*10,100

Thấp nhất 52 tuần (29/07/2020)*6,700

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,520

KLGD/Ngày (1 tháng)1,168

KLGD/Ngày (1 quý)2,709

KLGD/Ngày (1 năm)2,266

Nhiều nhất 52 tuần (07/07/2020)*62,504

Ít nhất 52 tuần (20/05/2020)*6