CTCP Chứng khoán Everest (HNX: EVS)

Everest Securities Joint Stock Company

6,100

(%)
20/10/2020 15:05

Mở cửa6,100

Cao nhất6,100

Thấp nhất6,100

KLGD100

Vốn hóa366

Dư mua100

Dư bán

Cao 52T 10,100

Thấp 52T6,100

KLBQ 52T2,029

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*136

P/E44.85

F P/E7.65

BVPS12,077

P/B0.51

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng EVS: HPG BVH FPT VIC AGR
Trending: HPG (63.242) - VNM (45.406) - TCB (44.762) - MSN (41.465) - CTG (40.234)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Everest