CTCP Chứng khoán Everest (HNX: EVS)

Everest Securities Joint Stock Company

5,700

400 (+7.55%)
27/11/2020 15:05

Mở cửa5,700

Cao nhất5,700

Thấp nhất5,700

KLGD100

Vốn hóa342

Dư mua1,100

Dư bán

Cao 52T 10,100

Thấp 52T5,300

KLBQ 52T1,927

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*136

P/E38.97

F P/E6.65

BVPS12,200

P/B0.47

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng EVS: AGR MBS TCB TVD VCB
Trending: HPG (112.983) - VNM (45.828) - HSG (42.563) - TCB (41.438) - MBB (36.353)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Everest

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019Cá nhân trong nước55,716,40092.86Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước3,300,0005.50Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương
Tổ chức trong nước984,0001.64
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân trong nước55,719,00092.86Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước3,300,0005.50Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương
Tổ chức trong nước981,0001.64
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
04/06/2018Cá nhân trong nước55,719,00092.86Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước3,300,0005.50Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương
Tổ chức trong nước981,0001.64
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.