Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo
Hướng dẫn sử dụng

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (HOSE: EVF)

EVN Finance Joint Stock Company

16,400

450 (+2.82%)
28/11/2023 15:00

Mở cửa16,500

Cao nhất16,600

Thấp nhất15,550

KLGD7,764,000

Vốn hóa5,757.45

Dư mua132,300

Dư bán501,900

Cao 52T 16,700

Thấp 52T6,300

KLBQ 52T1,273,480

NN mua23,900

% NN sở hữu0.87

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta1.11

EPS1,135

P/E14.06

F P/E12.37

BVPS12,876

P/B1.24

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC 4 quý gần nhất
Mã xem cùng EVF: LSG VPD HPG NVL HAG
Trending: NVL (123,145) - HPG (91,175) - DIG (67,078) - CEO (66,814) - VIC (58,377)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được thành lập năm 2008 với vốn điều lệ ban đầu là 2,500 tỷ đồng. Năm 2018, cổ phiếu EVF giao dịch trên thị trường UPCOM. Công ty hiện đang hoạt động trong các lĩnh vực chính bao gồm Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá. Công ty có tại trụ sở Hà Nội và 2 chi nhánh ở Đà Nẳng, TP.HCM. Ngoài ra, công ty cũng tiếp cận,... Xem thêm

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phầnThời gian gắn bó
31/12/2022Ông Hoàng Văn NinhCTHĐQT1965T.S K.Tế207,5222008
Bà Cao Thị Thu HàTVHĐQT1968ThS QTKD/KS K.Tế Năng lượng161,6772008
Ông Lê Mạnh LinhTVHĐQT1984N/a7,0232020
Bà Nguyễn Thúy TrangTVHĐQT1963Cử nhânĐộc lập
Ông Phạm Trung KiênTVHĐQT1979N/aĐộc lập
Ông Nguyễn Hoàng HảiTGĐ/TVHĐQT1978CN Kinh tế đối ngoại/Thạc sỹ Quản trị quốc tế/CN Marketing17,299,1112014
Ông Đào Lê HuyPhó TGĐ1973N/aN/A
Ông Hoàng Thế HưngPhó TGĐ1981N/aN/A
Ông Lê Anh TuấnPhó TGĐ197729,0492008
Ông Mai Danh HiềnPhó TGĐ1984ThS Kế toán2021
Ông Tống Nhật LinhKTT1988N/aN/A
Ông Nguyễn Quốc TuấnTrưởng BKS196470,2332008
Bà Đỗ Thị HàThành viên BKS197030,9832007
Ông Lê Long GiangThành viên BKS1980ThS Tài chính Ngân hàng2021
Ông Nguyễn Xuân ĐiệpThành viên BKS1984CN Kinh tế1,4042015
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phầnThời gian gắn bó
31/12/2021Ông Hoàng Văn NinhCTHĐQT1965T.S K.Tế180,0902008
Bà Cao Thị Thu HàTVHĐQT1968ThS QTKD/KS K.Tế Năng lượng140,3062008
Ông Lê Mạnh LinhTVHĐQT-N/a6,0952020
Bà Nguyễn Thuý TrangTVHĐQT1963Cử nhânĐộc lập
Ông Phạm Trung KiênTVHĐQT1979N/a-Độc lập
Ông Nguyễn Hoàng HảiTGĐ/TVHĐQT1978CN Kinh tế đối ngoại/Thạc sỹ Quản trị quốc tế/CN Marketing12,1902014
Ông Đào Lê HuyPhó TGĐ1973N/a-N/A
Ông Hoàng Thế HưngPhó TGĐ1981N/a-N/A
Ông Lâm Nguyễn Thiện NhơnPhó TGĐ1978CN Luật-2019
Ông Lê Anh TuấnPhó TGĐ1977ThS Tài chính Ngân hàng/CN Marketing25,2102008
Ông Mai Danh HiềnPhó TGĐ1984ThS Kế toán2021
Ông Mai Xuân ĐôngPhó TGĐ1966ThS QTKD4,7052012
Ông Tống Nhật LinhKTT1988N/a-N/A
Ông Nguyễn Quốc TuấnTrưởng BKS1964CN Kế toán/Thạc sỹ MBA60,9502008
Bà Đỗ Thị HàThành viên BKS1970CN Kế toán/ThS K.Tế Tài chính26,8882007
Ông Lê Long GiangThành viên BKS1980ThS Tài chính Ngân hàng-2021
Ông Nguyễn Xuân ĐiệpThành viên BKS1984CN Kinh tế1,2192015
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phầnThời gian gắn bó
31/12/2020Ông Hoàng Văn NinhCTHĐQT1965T.S K.Tế190,8002008
Bà Cao Thị Thu HàTVHĐQT1968ThS QTKD/KS K.Tế Năng lượng122,0062008
Ông Lê Mạnh LinhTVHĐQT-CN Kinh tế/ThS Luật2020
Bà Nguyễn Thuý TrangTVHĐQT1963Cử nhânĐộc lập
Ông Nguyễn Hoàng HảiTVHĐQT/Phó TGĐ1978CN Kinh tế đối ngoại/Thạc sỹ Quản trị quốc tế/CN Marketing10,6002014
Ông Đào Lê HuyPhó TGĐ1973ThS Kinh tế/CN Kinh tếN/A
Ông Hoàng Thế HưngPhó TGĐ1981CN CNTT/Thạc sỹN/A
Ông Lê Anh TuấnPhó TGĐ1977ThS Tài chính Ngân hàng/CN Marketing21,9222008
Ông Mai Danh HiềnKTT/GĐ Tài chính1984ThS Kế toán/CN Kiểm toánN/A
Ông Nguyễn Quốc TuấnTrưởng BKS1964ThS QTKD/CN Kế toán53,0002008
Bà Đỗ Thị HàThành viên BKS1970CN Kế toán/ThS K.Tế Tài chính23,3812007
Ông Nguyễn Xuân ĐiệpThành viên BKS1984CN Tài chính - Ngân hàng1,0602015
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.