CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (UPCoM: EPH)

Ha Noi Education Publishing Services JSC

7,200

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa7,200

Cao nhất7,200

Thấp nhất7,200

KLGD

Vốn hóa18

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 7,500

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T284

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,083

P/E6.65

F P/E4

BVPS13,011

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng EPH: TIG ASG HIG HQC MCMI
Trending: HPG (51.533) - VNM (46.727) - MBB (40.411) - MWG (37.410) - HSG (37.076)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.37%

+/- Qua 1 tháng+2.86%

+/- Qua 1 quý+7.46%

+/- Qua 1 năm+20.38%

+/- Niêm yết-16.90%

Cao nhất 52 tuần (28/05/2020)*7,500

Thấp nhất 52 tuần (25/09/2019)*5,981

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)220

KLGD/Ngày (1 tháng)245

KLGD/Ngày (1 quý)346

KLGD/Ngày (1 năm)285

Nhiều nhất 52 tuần (08/04/2020)*7,700

Ít nhất 52 tuần (14/02/2020)*100