CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (UPCoM: EPH)

Ha Noi Education Publishing Services JSC

7,200

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa7,200

Cao nhất7,200

Thấp nhất7,200

KLGD

Vốn hóa18

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 7,500

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T284

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,083

P/E6.65

F P/E4

BVPS13,011

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng EPH: TIG ASG HIG HQC MCMI
Trending: HPG (51.533) - VNM (46.727) - MBB (40.411) - MWG (37.410) - HSG (37.076)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội