CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (UPCoM: EPH)

Ha Noi Education Publishing Services JSC

7,300

(%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa7,300

Cao nhất7,300

Thấp nhất7,300

KLGD

Vốn hóa18

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 7,500

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T279

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,083

P/E6.74

F P/E4.06

BVPS13,011

P/B0.56

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng EPH: DLD DWS HPD
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội