CTCP Cà phê Ea Pốk (UPCoM: EPC)

Ea Pok Coffee Joint Stock Company

6,200

(%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa6,200

Cao nhất6,200

Thấp nhất6,200

KLGD

Vốn hóa58

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,200

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T8,333

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*

P/E-

F P/E72.37

BVPS10,858

P/B0.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng EPC: NRC HSG HVG KGM LDG
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cà phê Ea Pốk

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-39.22%

+/- Qua 1 tháng-39.22%

+/- Qua 1 quý-39.22%

+/- Qua 1 năm-39.22%

+/- Niêm yết-39.22%

Cao nhất 52 tuần (18/01/2019)*10,200

Thấp nhất 52 tuần (13/01/2020)*6,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)300,000

KLGD/Ngày (1 tháng)68,182

KLGD/Ngày (1 quý)23,077

KLGD/Ngày (1 năm)8,380

Nhiều nhất 52 tuần (13/01/2020)*1,500,000

Ít nhất 52 tuần (13/01/2020)*1,500,000