CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (HOSE: ELC)

Electronics Communications Technology Investment Development Corporation

4,490

40 (+0.90%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa4,200

Cao nhất4,490

Thấp nhất4,200

KLGD14,070

Vốn hóa227

Dư mua5,430

Dư bán1,720

Cao 52T 7,700

Thấp 52T4,300

KLBQ 52T41,875

NN mua-

% NN sở hữu20.20

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*600

P/E7.42

F P/E6.30

BVPS16,278

P/B0.28

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ELC: FPT ICT CMG ITD VGI
Trending: VNM (73.129) - VCB (55.491) - MWG (54.657) - HVN (53.315) - VIC (43.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông