Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (HOSE: EIB)

Vietnam Commercial Joint Stock Export Import Bank

15,200

(%)
09/04/2020 15:00

Mở cửa15,200

Cao nhất15,300

Thấp nhất15,050

KLGD259,700

Vốn hóa18,687

Dư mua41,140

Dư bán174,920

Cao 52T 18,900

Thấp 52T14,700

KLBQ 52T182,708

NN mua-

% NN sở hữu30

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*704

P/E21.59

F P/E17.44

BVPS12,810

P/B1.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng EIB: CTG STB BID VCB MBB
Trending: MWG (77.824) - VNM (62.371) - HVN (61.930) - VCB (50.355) - VIC (43.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân nước ngoài4,401,1420.36Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước622,064,41750.35
Tổ chức nước ngoài366,230,46629.64
Tổ chức trong nước242,826,87919.65
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017Cá nhân nước ngoài4,525,2870.37Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước533,439,03643.18
Tổ chức nước ngoài366,130,47929.63
Tổ chức trong nước331,428,10226.82
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2016CĐ khác1,215,754,21298.40Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước19,768,6921.60