Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (HOSE: EIB)

Vietnam Commercial Joint Stock Export Import Bank

17,150

(%)
25/11/2020 11:29

Mở cửa17,150

Cao nhất17,200

Thấp nhất17,050

KLGD127,500

Vốn hóa21,085

Dư mua140,420

Dư bán181,310

Cao 52T 18,300

Thấp 52T14,700

KLBQ 52T258,093

NN mua-

% NN sở hữu29.99

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*704

P/E24.36

F P/E9.57

BVPS13,500

P/B1.27

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng EIB: CTG BID ACB MBB STB
Trending: HPG (92.177) - VNM (47.847) - HSG (46.032) - TCB (44.551) - MBB (37.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2020Ông Cao Xuân NinhCTHĐQT1962ThS QTKD/CN TC Tín dụng2015
Ông Đặng Anh MaiPhó CTHĐQT1966Thạc sỹ50,0002015
Ông Nguyễn Quang ThôngPhó CTHĐQT1963CN Kinh tế152,7142007
Ông Yasuhiro SaitohPhó CTHĐQT1961CN Khoa học2015
Ông Hoàng Tuấn KhảiTVHĐQT1962CN K.Tế Ngoại Thương67,3922005
Ông Lê Minh QuốcTVHĐQT1951CN QTKDĐộc lập
Ông Lê Văn QuyếtTVHĐQT1961ThS QTKD/CN Kinh tế2015
Bà Lương Thị Cẩm TúTVHĐQT1980ThS QTKD13,799,3992018
Ông Ngô Thanh TùngTVHĐQT1969ThS Luật2015
Ông Nguyễn Cảnh VinhQuyền TGĐ1974KS Xây dựng/ĐH Kinh tế Quốc Dân2018
Ông Đào Hồng ChâuPhó TGĐ1968ThS Kinh tế71,2711992
Bà Đinh Thị Thu ThảoPhó TGĐ1969ThS Kinh tế20,3521991
Ông Nguyễn Hướng MinhPhó TGĐ1974N/a2018
Ông Trần Tấn LộcPhó TGĐ1969T.S Tài chính - Tín dụng1994
Bà Văn Thái Bảo NhiPhó TGĐ-ThS Tài chính Ngân hàng112012
Ông Nguyễn Hồ Hoàng VũPhó TGĐ/GĐ Tài chính1971ThS Kinh tế28,4271993
Ông Lã Quang TrungKTT-N/a-2020
Ông Trần Ngọc DũngTBKS1966CN TC Tín dụng2,0622015
Ông Đặng Hữu TiếnThành viên BKS1962ThS QTKD/CN Kinh tế84,2401998
Bà Phạm Thị Mai PhươngThành viên BKS1982CN Kế toán/CN Kinh tế đối ngoại2015
Ông Trịnh Bảo QuốcThành viên BKS1971ThS QTKD/CN Sinh học2015
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
08/12/2019Ông Cao Xuân NinhCTHĐQT1962ThS QTKD/CN TC Tín dụng2015
Ông Đặng Anh MaiPhó CTHĐQT1966Thạc sỹ50,0002015
Ông Yasuhiro SaitohPhó CTHĐQT1961CN Khoa học2015
Ông Hoàng Tuấn KhảiTVHĐQT1962CN K.Tế Ngoại Thương67,3922005
Ông Lê Minh QuốcTVHĐQT1951CN QTKDĐộc lập
Ông Lê Văn QuyếtTVHĐQT1961ThS QTKD/CN Kinh tế2015
Bà Lương Thị Cẩm TúTVHĐQT1980ThS QTKD13,799,3992018
Ông Ngô Thanh TùngTVHĐQT1969ThS Luật2015
Ông Nguyễn Quang ThôngTVHĐQT1963CN Kinh tế152,7142007
Ông Yutaka MoriwakiTVHĐQT1963N/aN/A
Ông Nguyễn Cảnh VinhQuyền TGĐ1974KS Xây dựng/ĐH Kinh tế Quốc Dân2018
Ông Đào Hồng ChâuPhó TGĐ1968ThS Kinh tế71,2711992
Bà Đinh Thị Thu ThảoPhó TGĐ1969ThS Kinh tế20,3521991
Ông Nguyễn Hướng MinhPhó TGĐ1974N/a2018
Ông Trần Tấn LộcPhó TGĐ1969T.S Tài chính - Tín dụng1994
Bà Văn Thái Bảo NhiPhó TGĐ-ThS Tài chính Ngân hàng112012
Ông Nguyễn Hồ Hoàng VũPhó TGĐ/GĐ Tài chính1971ThS Kinh tế28,4271993
Ông Trần Ngọc DũngTBKS1966CN TC Tín dụng2,0622015
Ông Đặng Hữu TiếnThành viên BKS1962ThS QTKD/CN Kinh tế84,2401998
Bà Phạm Thị Mai PhươngThành viên BKS1982CN Kế toán/CN Kinh tế đối ngoại2015
Ông Trịnh Bảo QuốcThành viên BKS1971ThS QTKD/CN Sinh học2015
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Cao Xuân NinhCTHĐQT1962ThS QTKD/CN TC Tín dụng2015
Ông Đặng Anh MaiPhó CTHĐQT1966Thạc sỹ50,0002015
Ông Yasuhiro SaitohPhó CTHĐQT1961CN Khoa học2015
Ông Hoàng Tuấn KhảiTVHĐQT1962CN K.Tế Ngoại Thương67,3922005
Ông Lê Minh QuốcTVHĐQT1951CN QTKDĐộc lập
Ông Lê Văn QuyếtTVHĐQT1961ThS QTKD/CN Kinh tế/Cao Cấp lý luận Chính Trị2015
Bà Lương Thị Cẩm TúTVHĐQT1980ThS QTKD13,799,3992018
Ông Ngô Thanh TùngTVHĐQT1969ThS Luật2015
Ông Nguyễn Quang ThôngTVHĐQT1963CN Kinh tế152,7142007
Ông Nguyễn Cảnh VinhQuyền TGĐ1974KS Xây dựng/ĐH Kinh tế Quốc Dân2018
Ông Đào Hồng ChâuPhó TGĐ1968ThS Kinh tế71,2711992
Bà Đinh Thị Thu ThảoPhó TGĐ1969ThS Kinh tế20,3521991
Ông Nguyễn Hướng MinhPhó TGĐ1974N/a2018
Ông Trần Tấn LộcPhó TGĐ1969T.S Tài chính - Tín dụng1994
Bà Văn Thái Bảo NhiPhó TGĐ-ThS Tài chính Ngân hàng112012
Ông Võ Quang HiểnPhó TGĐ-N/aN/A
Ông Yutaka MoriwakiGĐ/TVHĐQT1963N/a185,329,207N/A
Ông Nguyễn Hồ Hoàng VũPhó TGĐ/GĐ Tài chính1971ThS Kinh tế28,4271993
Ông Nguyễn Ngọc HàKTT-CN Kinh tế1N/A
Ông Trần Ngọc DũngTBKS1966CN TC Tín dụng2,0622015
Ông Đặng Hữu TiếnThành viên BKS1962ThS QTKD/CN Kinh tế84,2401998
Bà Phạm Thị Mai PhươngThành viên BKS1982CN Kinh tế/CN Kinh tế đối ngoại2015
Ông Trịnh Bảo QuốcThành viên BKS1971ThS QTKD/CN Sinh học2015
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.