Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (HOSE: EIB)

Vietnam Commercial Joint Stock Export Import Bank

15,200

(%)
09/04/2020 15:00

Mở cửa15,200

Cao nhất15,300

Thấp nhất15,050

KLGD259,700

Vốn hóa18,687

Dư mua41,140

Dư bán174,920

Cao 52T 18,900

Thấp 52T14,700

KLBQ 52T182,708

NN mua-

% NN sở hữu30

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*704

P/E21.59

F P/E17.44

BVPS12,810

P/B1.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng EIB: CTG STB BID VCB MBB
Trending: MWG (77.824) - VNM (62.371) - HVN (61.930) - VCB (50.355) - VIC (43.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Cao Xuân NinhCTHĐQT1962ThS QTKD/CN TC Tín dụng2015
Ông Đặng Anh MaiPhó CTHĐQT1966Thạc sỹ50,0002015
Ông Yasuhiro SaitohPhó CTHĐQT1961CN Khoa học2015
Ông Hoàng Tuấn KhảiTVHĐQT1962CN K.Tế Ngoại Thương67,3922005
Ông Lê Minh QuốcTVHĐQT1951CN QTKDĐộc lập
Ông Lê Văn QuyếtTVHĐQT1961ThS QTKD/CN Kinh tế/Cao Cấp lý luận Chính Trị2015
Bà Lương Thị Cẩm TúTVHĐQT1980ThS QTKD13,799,3992018
Ông Ngô Thanh TùngTVHĐQT1969ThS Luật2015
Ông Nguyễn Quang ThôngTVHĐQT1963CN Kinh tế152,7142006
Ông Nguyễn Cảnh VinhQuyền TGĐ1974KS Xây dựng/ĐH Kinh tế Quốc Dân2018
Ông Đào Hồng ChâuPhó TGĐ1968ThS Kinh tế71,2711992
Bà Đinh Thị Thu ThảoPhó TGĐ1969ThS Kinh tế20,3521991
Ông Nguyễn Hướng MinhPhó TGĐ1974N/a2018
Ông Trần Tấn LộcPhó TGĐ1969T.S Tài chính - Tín dụng1994
Bà Văn Thái Bảo NhiPhó TGĐ-ThS Tài chính Ngân hàng111994
Ông Nguyễn Hồ Hoàng VũPhó TGĐ/GĐ Tài chính1971ThS Kinh tế28,4271993
Ông Trần Ngọc DũngTBKS1966CN TC Tín dụng2,0622015
Ông Đặng Hữu TiếnThành viên BKS1962ThS QTKD/CN Kinh tế84,2401998
Bà Phạm Thị Mai PhươngThành viên BKS1982CN Kinh tế/CN Kinh tế đối ngoại2015
Ông Trịnh Bảo QuốcThành viên BKS1971ThS QTKD/CN Sinh học2015
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Cao Xuân NinhCTHĐQT1962ThS QTKD/CN TC Tín dụngN/A
Ông Đặng Anh MaiPhó CTHĐQT1966Thạc sỹ50,000N/A
Ông Yasuhiro SaitohPhó CTHĐQT1961CN Khoa họcN/A
Ông Hoàng Tuấn KhảiTVHĐQT1962CN K.Tế Ngoại Thương67,3922005
Ông Lê Minh QuốcTVHĐQT1951CN QTKDĐộc lập
Ông Lê Văn QuyếtTVHĐQT1961ThS QTKD/CN Kinh tế/Cao Cấp lý luận Chính TrịN/A
Bà Lương Thị Cẩm TúTVHĐQT1980ThS QTKD13,799,399N/A
Ông Ngô Thanh TùngTVHĐQT1969ThS LuậtN/A
Ông Nguyễn Quang ThôngTVHĐQT1963CN Kinh tế152,714N/A
Ông Nguyễn Cảnh VinhQuyền TGĐ1974KS Xây dựng/ĐH Kinh tế Quốc DânN/A
Ông Đào Hồng ChâuPhó TGĐ1968ThS Kinh tế71,2711992
Bà Đinh Thị Thu ThảoPhó TGĐ1969ThS Kinh tế20,3521991
Ông Nguyễn Hướng MinhPhó TGĐ-N/aN/A
Ông Trần Tấn LộcPhó TGĐ1969T.S Tài chính - Tín dụngN/A
Bà Văn Thái Bảo NhiPhó TGĐ-ThS Tài chính Ngân hàng111994
Ông Võ Quang HiểnPhó TGĐ-N/aN/A
Ông Yutaka MoriwakiGĐ/TVHĐQT1963N/a185,329,207N/A
Ông Nguyễn Hồ Hoàng VũPhó TGĐ/GĐ Tài chính1971ThS Kinh tế28,4271993
Ông Nguyễn Ngọc HàKTT-CN Kinh tế1N/A
Ông Trần Ngọc DũngTBKS1966CN TC Tín dụng2,062N/A
Ông Đặng Hữu TiếnThành viên BKS1962ThS QTKD/CN Kinh tế84,2401998
Bà Phạm Thị Mai PhươngThành viên BKS1982CN Kinh tế/CN Kinh tế đối ngoạiN/A
Ông Trịnh Bảo QuốcThành viên BKS1971ThS QTKD/CN Sinh họcN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Lê Minh QuốcCTHĐQT1951CN QTKDĐộc lập
Ông Đặng Anh MaiPhó CTHĐQT1966Thạc sỹ50,000N/A
Ông Yasuhiro SaitohPhó CTHĐQT1961CN Khoa họcN/A
Ông Cao Xuân NinhTVHĐQT1962ThS QTKD/CN TC Tín dụngN/A
Ông Hoàng Tuấn KhảiTVHĐQT1962CN K.Tế Ngoại Thương67,3922005
Bà Lương Thị Cẩm TúTVHĐQT1980ThS QTKD13,799,399N/A
Ông Ngô Thanh TùngTVHĐQT1969ThS LuậtN/A
Ông Nguyễn Quang ThôngTVHĐQT1963CN Kinh tế152,174N/A
Ông Lê Văn QuyếtTGĐ/TVHĐQT1961ThS QTKD/CN Kinh tế/Cao Cấp lý luận Chính TrịN/A
Ông Đào Hồng ChâuPhó TGĐ1968ThS Kinh tế71,2711992
Bà Đinh Thị Thu ThảoPhó TGĐ1969ThS Kinh tế20,3521991
Ông Nguyễn Cảnh VinhPhó TGĐ Thường trực1974KS Xây dựng/ĐH Kinh tế Quốc DânN/A
Ông Nguyễn Hồ Hoàng VũPhó TGĐ1971ThS Kinh tế28,4271993
Ông Nguyễn Hưởng MinhPhó TGĐ-N/a60,000N/A
Ông Trần Tấn LộcPhó TGĐ1969T.S Tài chính - Tín dụngN/A
Bà Văn Thái Bảo NhiPhó TGĐ-ThS Tài chính Ngân hàng111994
Ông Võ Quang HiểnPhó TGĐ-N/aN/A
Ông Yutaka MoriwakiGĐ/TVHĐQT1963N/aN/A
Ông Nguyễn Ngọc HàKTT-CN Kinh tế1N/A
Ông Trần Ngọc DũngTBKS1966CN TC Tín dụng2,062N/A
Ông Đặng Hữu TiếnThành viên BKS1962ThS QTKD/CN Kinh tế84,2401998
Bà Phạm Thị Mai PhươngThành viên BKS1982CN Kinh tế/CN Kinh tế đối ngoạiN/A
Ông Trịnh Bảo QuốcThành viên BKS1971ThS QTKD/CN Sinh họcN/A