CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (HNX: EBS)

Educational Book JSC In Hanoi City

8,000

-100 (-1.23%)
27/11/2020 15:05

Mở cửa8,200

Cao nhất8,200

Thấp nhất8,000

KLGD8,000

Vốn hóa80

Dư mua3,400

Dư bán9,300

Cao 52T 8,900

Thấp 52T6,100

KLBQ 52T1,505

NN mua-

% NN sở hữu8.46

Cổ tức TM600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*929

P/E8.72

F P/E7.53

BVPS12,335

P/B0.65

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng EBS: EID SED ADC DHP BAX
Trending: HPG (112.728) - VNM (45.802) - HSG (43.355) - TCB (40.980) - MBB (35.612)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.44%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý+8.11%

+/- Qua 1 năm+13.51%

+/- Niêm yết+127.53%

Cao nhất 52 tuần (07/10/2020)*8,900

Thấp nhất 52 tuần (13/12/2019)*6,091

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)3,220

KLGD/Ngày (1 tháng)945

KLGD/Ngày (1 quý)1,656

KLGD/Ngày (1 năm)1,510

Nhiều nhất 52 tuần (26/02/2020)*22,744

Ít nhất 52 tuần (11/09/2020)*1

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.