CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (HNX: EBS)

Educational Book JSC In Hanoi City

9,000

(%)
03/08/2021 11:30

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD10

Vốn hóa89.69

Dư mua6,488

Dư bán16,531

Cao 52T 9,900

Thấp 52T6,500

KLBQ 52T3,000

NN mua-

% NN sở hữu8.50

Cổ tức TM800

T/S cổ tức0.09

Beta-

EPS*807

P/E11.15

F P/E9.78

BVPS13,486

P/B0.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng EBS: HEV TPB ACM HAF BHS
Trending: HPG (158,500) - MBB (128,274) - CTG (112,714) - TCB (98,601) - VNM (87,646)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.