CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (HNX: EBS)

Educational Book JSC In Hanoi City

7,000

-100 (-1.41%)
05/08/2020 15:05

Mở cửa7,000

Cao nhất7,000

Thấp nhất7,000

KLGD400

Vốn hóa70

Dư mua4,500

Dư bán1,700

Cao 52T 7,800

Thấp 52T6,100

KLBQ 52T1,154

NN mua-

% NN sở hữu8.54

Cổ tức TM600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*929

P/E7.64

F P/E6.60

BVPS12,150

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng EBS: ACC ADG CAB CC1 CIA
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội