Công ty TNHH MTV Quản Lý và Sửa Chữa Đường bộ Đắk Lắk (Khác: DuongBoDakLak)

DakLak Road Management and Maintenance Single Member Limited Liability Company

Trending: HPG (68.357) - VNM (45.941) - MWG (34.746) - HVN (33.670) - VN30F1M (27.039)
- Quản lý và duy tu bảo dưỡng đường bộ
- Xây dựng sửa chữa công trình giao thông
- Sản xuất vật liệu xây dựng

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty cổ phần
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh6000235066
Mã số thuế6000235066
Mốc lịch sử
- Tiền thân là Đoạn
quản lý đường bộ Đắk Lắk được thành lập từ tháng 03/1976.
- Thánh 02/1985, đổi tên thành Xí nghiệp Quản lý Đường bộ 507 trực thuộc Liên hiệp Quản lý Đường bộ V.
- Tháng 03/1992, tách ra thành 2 đơn vị và đổi tên thành Phân khu Quản lý Đường bộ Đắk Lắk và Phân khu Quản lý Đường bộ 26.
- Tháng 03/1998,đổi tên thành Công ty Quản lý và Sửa chữa Đường Bộ Đắk Lắk.
- Tháng 12/2009, đổi thành Công ty TNHH MTV Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Đắk Lắk.
- Tháng 07/2012, chuyển về làm đơn vị thành viên của TCT XD Công trình Giao thông 5.
Trụ sở chính
• Địa chỉ36 Hùng Vương, Tp.Buôn Ma Thuột, T.Đắk Lắk
• Điện thoại(84.262) 385 9949
• Fax(84.262) 385 9949
• Email
• Website
Văn phòng đại diện