Mã xem cùng DULICHTACU: BTV HVG KKC MTC VTR
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)