View with DULICHTACU: BTV HVG KKC MTC VTR
Trending: CTG (30,444) - VNM (30,019) - MBB (27,546) - HPG (26,184) - ROS (24,274)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong

TaCu Tourist Joint Stock Company

Name: TaCu Tourist Joint Stock Company

Abbreviation:Khu du lịch Tà Cú

Address: Thông Nam Thành - TT.Thuận Nam - H.Hàm Thuận Nam - T.Bình Thuận

Telephone: (84.252) 386 9109 - 386 7484

Fax: (84.252) 367 0754 - 386 9112

Email:info@tacutourist.com

Website:http://www.tacutourist.com

Exchange: OTC

Sector: Administrative and Support and Waste Management and Remediation Services

Industry: Administrative and Support Services

Listing date:

Chartered capital: 37,530,900,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 3400436653

Establishment license: 160/QĐ/DL-BT

Issued date: 12/28/2001

Business license: 3400436653

Issued date: 11/30/2005

Main business scope:

- Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, ăn uống và các dịch vụ du lịch khác
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ
- Kinh doanh vận chuyển khách tham quan, du lịch (bằng cáp treo)

- Tiền thân là Doanh Nghiệp núi Tà Cú được thành lập theo quyết định 160/QĐ/DL-BT ngày 28/12/2001 của giám đốc Công ty du lịch Bình Thuận, chính thức đi vào hoạt động ngày 12/09/2003
- Doanh nghiệp tiến hành CPH theo quyết định số 3996/QĐ-UBND ngày
25/11/2005, và tiến hành IPO
- Ngày 01/12/2005: CTCP Du lịch núi Tà Cú chính thức được thành lập

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.